HUURVOORWAARDEN / RENTAL CONDITIONS LE TOURNESOL

Please scroll down to view the English version

Le Tournesol is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek.

Reservering/betaling
Reserveren van Le Tournesol kan d.m.v. het reserveringsformulier.
Na ontvangst hiervan sturen we een bevestiging en een factuur.
Als de eerste aanbetaling van 50 % van de huursom is overgemaakt (binnen 2 weken na factuurdatum), is de reservering definitief. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode dient het restant van de huursom te worden overgemaakt.
Bij reserveringen op korte termijn (minder dan 4 weken van te voren) dient de totale huursom  in 1 keer te worden voldaan. Niet tijdige betaling geeft ons het recht om de reservering als geannuleerd te beschouwen.

Annulering
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode brengen we de hele huursom in rekening.
Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de huurperiode brengen we 50 % van de huursom in rekening.
Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode brengen we 20 % van de huursom in rekening.

Borgsom
De verhuur van ons vakantiehuis is voor ons een kwestie van vertrouwen. We vragen daarom geen borgsom.
We gaan er van uit dat onze gasten eventuele schades bij ons melden en zonodig vergoeden.

Aansprakelijkheid
Als verhuurders van le Tournesol kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan de huurders van onze vakantiewoning.

Niet roken
Le Tournesol is een rookvrij vakantiehuis. Buiten kan er natuurlijk wel gerookt worden.

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is mogelijk, maar we willen dit wel graag van te voren overleggen.

Klik hier om terug te gaan naar het reserveringsformulier

ENGLISH

Le Tournesol is available from 4.00 pm on the day of arrival until 10 am on the day of departure.

Reservation/payment
For your reservations please use the reservation form on this website.Upon receipt of this we will send a confirmation and invoice.
As soon as we receive the first deposit of 50 % of the rent (within 2 weeks of the invoice date) the booking is final.
The remainder of the rent should be transferred no later than 4 weeks before the check-in.
In the case of short term reservations (less than 4 weeks before the rental period) we ask you to pay the entire rental amount at once. Late payment gives us the right to consider your reservation as cancelled.

Cancellation policy
In the case of cancellation within 2 weeks before the start of the rental period we charge the entire rental amount.
In the case of cancellation between 2 and 4 weeks before the start of the rental period we charge 50 % of the rental amount.
In the case of a cancellation more than 4 weeks before te start of the rental period we charge 20 % of the rental amount.
Derogations are possible in exceptional circumstances.

Deposit
We don’t ask for a deposit. We trust that our guests will report any damages to us and pay for them.

Responsbility
As lessors we cannot be held responsible for loss, theft, damage or injury caused to the tenants of our holiday home.

No smoking
Le Tournesol is a no-smoking holiday home. Of course you can smoke outside.

Pets
Pets are a possibility, but we would want to discuss this in advance.

Click here to return to the  reservation form